Kinderpraktijk Beek

Kinderpraktijk Beek is een vrijgevestigde praktijk aan huis voor de hulp aan kinderen en hun ouders in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

De praktijkruimte ligt naast het woonhuis en beschikt over een wachtruimte, spreekkamer, spelkamer en toiletruimte.

Tot de praktijk wenden zich over het algemeen ouders, die in de opvoeding van hun kind aanlopen tegen problemen, waarvoor zij behoefte hebben aan deskundige advisering.

Wanneer kinderen wat ouder worden, vanaf ongeveer 12 jaar, zijn ze vaak in staat om zelf contact op te nemen.

Voor welke problemen kunt u bij de praktijk terecht ?
· Angsten
· Eetproblemen
· Zindelijkheidsproblemen
· Tics
· Gedragsproblemen, thuis en op school

Welke vormen van behandeling
· Adviserende opvoedkundige gesprekken met de ouder(s)
· Spelobservatie en psychologisch onderzoek
· Speltherapie in combinatie met ouderbegeleiding
· Gesprekken met het kind (vanaf ±10 jaar)
· Groepsbehandeling (bij voldoende aanmelding)
· Gezinsbehandeling (of een deel daarvan)
· Indien wenselijk wordt er ook contact met de leerkracht opgenomen

Vergoedingsmogelijkheden
In het aanvullende pakket van uw ziektekostenverzekering dient opgenomen te zijn: vergoeding voor hulp door een gezondheidspsycholoog of orthopedagoog Bij een langdurige behandeling kan er een indicatie bestaan voor psychotherapie in de AWBZ. Hiervoor geldt een eigen bijdrage van 15,20 per sessie.

Groepsbehandeling voor kinderen van 7-8 jaar van maart t/m juni 2007

Het hoofddoel is:
het onder gestructureerde begeleiding leren hoe je prettige ervaringen met leeftijdgenoten op kunt doen

in kindertermen: “leren dat het fijn kan zijn om met andere kinderen samen te spelen”

Op een speelse manier worden tijdens de groepssessies de volgende sociale vaardigheden geoefend:
· Luisteren en kijken naar de andere kinderen en daarop inspelen
· Op een positieve manier andere kinderen uitlokken om samen te spelen
· Emoties bij jezelf en de ander beseffen en daarop reageren
· Voor jezelf leren opkomen als de ander iets weigert of niet aardig doet
· Praten over moeilijke dingen die je thuis of op school meemaakt (zoals gepest worden of de scheiding van je ouders)
· Leren samenwerken
· Zelfvertrouwen ontwikkelen in het samen optrekken met leeftijdgenoten

We streven ernaar om de kinderen met plezier naar de bijeenkomsten te laten komen.
Voor angstige kinderen zal het in het begin vaak wat moeilijk zijn maar doordat de begeleiders de veiligheid in de groep garanderen zal dit snel verminderen.
Er wordt ook een duidelijke structuur gegeven en er worden regels afgesproken om de sfeer zo prettig mogelijk te houden.
Het minimum aantal bijeenkomsten is 10 en kan naar behoefte worden uitgebreid.

Aanmelding kan per e-mail (binnenkort via deze website) of telefonisch

Contactgegevens

De praktijk bevindt zich op het volgende adres:

Mevr. Drs. D.C. Jacobs
P.C. Hooftstraat 6
6573 CE Beek-Ubbergen
Telefoon: 024-6841884
Telefonische bereikbaarheid:
Op de werkdagen dinsdag t/m vrijdag van 18.00 tot 19.30 uur.
U kunt altijd het antwoordapparaat inspreken om teruggebeld te worden.
E-mail: ganaar"apestaartje"kinderpraktijkbeek.nl

aangesloten bij de NVVP